Thứ Tư, ngày 30 tháng 11 năm 2022

Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng sự nghiệp mở mang dân trí, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài. Người đánh giá cao vai trò của giáo dục đối với sự hưng thịnh của đất nước và luôn chăm lo cho giáo dục - đào tạo. Bản thân Người từng là thầy giáo trong lịch sử giáo dục cách mạng Việt Nam.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không có vùng cấm

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, với quan điểm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được cấp ủy, chính quyền tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền.

Đang Online: 4

Tổng số truy cập: 802.480